Wallboxin älykkäät ominaisuudet kiteytettynä

Wallbox tuotteet taipuvat moneksi - eri systeemit pähkinänkuoressa

PowerBoost on älykäs osa Wallbox tuotteiden latausjärjestelmää, joka toimii lisälaitteen (esim. Gavazzi EM340) kanssa. Power Boostin avulla osataan tauottaa lataus siksi aikaa, kun kiinteistön muut kuormat kasvavat hetkellisesti liian suuriksi. Power Boostista puhuttaessa kyseessä on useimmiten pieni kohde (esim. omakotitalo), jossa yksittäistä asemaa ohjataan kiinteistön muiden kuormien ehdoilla.

 

Kuormanjako (Power Sharing) Jossain tapauksissa tiedetään varmasti, että lataukselle voidaan irrottaa varmuudella vaikkapa 3x125A, eikä näiden sulakkeiden takaa ole tarkoitus ottaa muita kuin lataukseen käytettäviä kuormia. Tässä tapauksessa voidaan käyttää "perinteistä" Power Sharing ominaisuutta, jossa asemille kerrotaan, että latausinfralle on käytettävissä 125A per vaihe, eikä muita kuormia ole odotettavissa. Tämä on vastaava kuin alla kuvattu DPS, mutta ilman muiden kuormien tarkkailua (ei tarvita erillistä mittarointia).

 

Dynaaminen kuormanjako (DPS). Tässä systeemissä yhdistyvät edellä kuvatut Power Boost ja Power Sharing. Tässä yksi asema (primary) on liitettynä älykkääseen energiamittariin, ja muita asemia (secondary) ohjataan primaryn toimesta. DPS ominaisuus jakaa siis kulloinkin käytettävissä olevan kuorman älykkäästi kaikille samassa ketjussa oleville laitteille. Yhteen ketjuun voidaan liittää jopa 25 asemaa.

Yksinkertaisimmillaan DPS systeemi on esim. omakotikohteessa, jossa perheessä on kaksi sähköautoa ja kaksi latausasemaa. Pääkeskukselle asennetaan EM340 mittari, josta viedään tieto vallitsevista kiinteistön muista kuormista ensisijaiselle (primary) latausasemalle. Ensisijainen asema ohjaa toissijaista asemaa ja jos kummatkin perheen autot ovat latauksessa samaan aikaan, osataan kiinteistön muiden kuormien jälkeen jäävä kuorma jakaa asemien välillä älykkäästi.

Dynaamisen kuormanjaon avulla päivän ja yön käyttämätöntä kapasiteettia voidaan hyödyntää ja siten välttää suuret investoinnit infrastruktuuriin. Gavazzin EM340 palvelee 65A asti. Suurempiin systeemeihin saat kauttamme myös Gavazzin EM330 mittarin ja erilliset virtamuuntajat. Kysy lisää puhelimitse, mikäli kyseessä on yhtiömuotoinen kohde isommilla pääsulakkeilla.